Svi CT znaci kovida

Слика
 Kovid-19 je preozbiljna bolest. Srećom, ne kod svih. Ima ljudi koji ne osete ništa ili skoro ništa. Dobro je da je tako. Ono što viđamo kod pacijenata koji imaju teške oblike je strašno. Ovo što sledi je CT pregled kod pacijenta starog 53 godina. Bez drugih bolesti, otežavajuća okolnost je samo pušenje. Sasvim sigurno nije osoba kojoj bi se život završio brzo, prirodnim razlozima. Već sam pisao o tome šta se vidi tokom CT pregleda. Ono što je karakteristično su "ground-glass" konsolidacije. One izgledaju kao paučina na plućima. Postoje kod još nekih bolesti ali skoro nikada obostrano i na multiplim poljima. Drugi znak je "crazy paving". To linije koje se nepravilno kreću kroz polja zapaljenja. Retko se viđaju kod drugih bolesti. Treće su proširenja krvnih sudova koja često vode u trombozu Četvrti znak trakcione bronhiektazije, slobodan vazduh između alveola. Ne služi disanju Peti znak je poremećena arhitektonika pluća. Život obog pacijenta zavisi od puno stvari ali

Posledice Kovida-19: Plućna fibroza

Kao što sam najavio, nastavljam sa objavljivanjem nalaza kod pacijenata koji dolaze na kontrolu nakon dokazanog, preležanog Kovida-19.

Do sada se izdvojilo nekoliko kategorija. Kod mlađih pacijenata je dominirala slika hroničnog bronhitisa, kod pacijenata srednjih godina slika hronične plućne opstruktivne bolesti. Kod pacijenata preko 65 godina starosti dominira slika plućne fibroze. kod svih hronični umor.

Kao i svaki put do sad, napominjem da se radi o trenutnom stanju na malom broju pacijenata i da je sasvim moguće da će se slika promeniti. Sada je ovakva.


Šta je uopšte fibroza?


Plućne fibroze predstavljaju bolest plućnog intersticijuma. Kod Kovida-19 zahvataju alveole, bronhiole, krvne sudove i intersticijalne puteve. Pretpostavljeni mehanizam je ovakav:

Prvo dolazi do zapaljenskog procesa alveola. Taj proces dalje produkuje bronhiolitis. Nakon toga bivaju zahvaćeni sitni krvni sudovi terminalnim bronhima. Sve vreme se zapaljenje širi kroz intersticijum. Radiološki, na CT se stvara slika "mutnog stakla (ground glass)" koji je jedan od glavnih dijagnostičkih znakova procesa. Dolazi do smanjenja vitalnog kapaciteta i pada saturacije kiseonika što još više onemogućava rešavanje zapaljenja.To je prelomni trenutak bolesti (iz ugla radiologije). Pacijent će krenuti ili u pogoršanje i citokinu oluju ili će krenuti ka ozdravljenju.

Smrt ne razmatramo kao opciju, nakon ozdravljenja se javljaju posledice stanja koje je bilo. Kako je kod starijih pacijenata svaki mehanizam usporen i oštećen, dolazi do menjanja alveolarnog tkiva vezivnim. tome doprinose krvarenja koja su se javljala zbog tromboze sitnih krvnih sudova.

Kakvo će stanje biti dalje, da li će ovo prerasti u hroničnu plućnu fibrozu, da li će progredirati u neku akutno/subakutnu formu koja će odneti pacijenta u sledećih par godina - to još uvek ne znamo.


Vesti koje pristižu uglavnom nisu ni malo dobre. Sasvim verovatno imunitet nakon preležane bolesti nije podrazumevajući. To umnogome otežava lakoću stvaranja vakcina, ako uopšte bude moguća. Samo jedna firma je prijavila da je došla u III fazu ispitivanja, vakcina je oralna, inhalaciona, što je dosta dobra ideja. Ostaje nam da vidimo da li takva ideja može biti uspešna. Sve više se govori o mRNA vakcinama. Videćemo gde to vodi.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Moj Kovid-19

Šta raditi ako dođe do epidemije virusa korona (SARS-CoV-2)

Kvantna Medicina - šta tu nije jasno?