Razlike u nalazima kod pušača, gripa H1N1 i kovida-19

Слика
Nedavno sam video u medijima da je neko preneo rdg sliku i razlike kod nalaza zdrave osobe, pušača i bolesnog od kovida-19. Kako nisam baš previše zadovoljan onim što je prikazano evo kako to izgleda u našoj varijanti. Zdrava osoba. CT nalaz kod zdrave osobe podrazumeva da ne postoje nikakvi poremećaji strukture plućnog parenhima, da su krvni sudovi uredni i da nema suženja disajnih puteva, kao i da nema uvećanih limfnih žlezda u hilusima pluća i medijastinumu Zdrava muška osoba mesec dana nakon zapaljenja pluća tokom kovida-19. Nalaz bez nekih posebnih problema iako se naziru tragovi zapaljenja. Snimak u boji je zdrava osoba, nepušač, bez ikakvih bolesti pluća u istoriji. Grip H1N1 Pokazaću samo drastične nalaze kod gripa H1N1, to je znači onaj grip koji je izazvao epidemiju Španske groznice i epidemiju 2009. godine koja još uvek nije prestala (svake godine imamo makar 15%). Nisu svi pacijenti imali ovakve nalaze, pokazujem one koji su imali tešku kliničku sliku. Kod gripa se sve odvi

Rezultati nakon 1000 urađenih CT pregleda kod kovida-19

Možda će nekome značiti. Ovde se radi o ambulantnim pacijentima i iako su neki od njih otišli na bolničko lečenje, ipak se radi o pacijentima sa lakšom kliničkom slikom.

Presek pravim na tačno hiljadu, bez biranja i odstranjivanja nekih. Baš onako kako su dolazili. Ovo nije naučni rad već blog. Služi samo obaveštavanju onih koji su zainteresovani da saznaju kakvo je stanje. Za svetski pulmološki kongres spremamo naučne radove.


Prvo, muškaraca je bilo 572, žena 428, u procentima je to M57.2% a F42.8% što malo odstupa od svetskih statistika ali kako se radi o ambulantnim pacijentima oni teži nisu došli a među njima je više muškog pola. Najmlađi pacijent je imao 18 godina, najstariji 86 godina, srednja starost pacijenata je bila 41.2 godine.


Severity score - za one koji ne znaju, opisuje koliki je provcenat zahvaćenosti svakog od 5 lobusa pojedinačno. Nula - 0 znači da nema infekcije, pet - 5 je maksimum i znači da je zahvaćeno više od 75% tog lobusa. Ukupni skor može biti od 0 do 25. U praksi oni koji su imali skor preko 15 zahtevali su bolničko lečenje.

Bolest, makar što se tiče pluća, prolazi u četiri faze:

1. Rana faza, od 0 do 4 dana u kojoj mogu da se nađu samo ground glass opacifikacije

2. Progresivna faza, od 5 do 8 dana u kojoj se pored ground glass može naći crazy paving

3. Pik faza, od 10 do 14 dana u kojoj se nalaze konsolidacije, vaskularna zadebljanja, trakaste bronhiektazije, subpleuralne fibrozne trake, izlivi, uvećane limfne žlezde, perikardni izlivi, tromboze plućnih arterija

4. Rezolucija, nakon 14 dana kada se još uvek nalaze ground glass a pored njih subpleuralna fibrozaNajniži severity score je bio 0 (2 pacijenta), najviši score je bio 22 (1 pacijent). Sa pojedinačnim scorom 5 je bilo 4 pacijenta. Sa pojedinačnim skorom 4 su bila 282 pacijenta, sa najvišljim skorom 3 je bilo 567, sa najvišim skorom 2 je bilo 118, dok sa najvišim skorom 1 je bilo 27 pacijenata.

Pacijenti sa nalazom dorzalno su dominirali sa 788, antralno, 39, dok je dorzalno i antralno bilo 121.

U prvom talasu (mart, april, maj) je bilo 65 pacijenata.

U drugom talasu (juni, juli, avgust) je bilo 143 pacijenta.

U trećem talasu (septembar, oktobar, novembar, decembar) je 792 pacijenta.

U prvom talasu su dominirali pacijenti sa izraženim drugim bolestima (karcinomi, kardiološke bolesti) i kovidom.

U drugom talasu su dominirali pacijenti od 25 do 55 godina starosti sa povećanom težinom i pritiskom.

U trećem talasu dominiraju pacijenti bez drugih bolesti i stanja, svih uzrastnih grupa.

Ovo je prva, gruba, preliminarna statistika. Ne odnosi se na velike državne sisteme koji imaju daleko više teških slučajeva. Nije čak ni geografski određeno jer sam imao pacijente iz više država (uglavnom u okruženju) i svih krajeva Srbije.
Ono što mogu reći je da je tek sada, u trećem talasu, bolest pokazala kompletnu sliku i punu snagu.
Ono što mene najviše zbunjuje i poražava je činjenica da preveliki broj lekara veruje u besmislene teorije zavera kao i to da se skoro sumanuto daju antibiotici bez ikakvog medicinskog razloga.
Besomučno verovanje u svoju sujetu, u svoje mišljenje bazirano na opsednutošću svojom ličnošću je samo hodanje po ivici provalije. Gospodo draga, da utrošite deseti deo vremena na učenje, od onog koliko utrošite na veličanje samih sebe, bolje bi bilo svima.
Medicina se zasniva na dokazima a vaš preveliki ego nije dokaz.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Moj Kovid-19

Lekari koji odbijaju vakcinaciju protiv Kovida-19

Šta raditi ako dođe do epidemije virusa korona (SARS-CoV-2)