Razlike u nalazima kod pušača, gripa H1N1 i kovida-19

Слика
Nedavno sam video u medijima da je neko preneo rdg sliku i razlike kod nalaza zdrave osobe, pušača i bolesnog od kovida-19. Kako nisam baš previše zadovoljan onim što je prikazano evo kako to izgleda u našoj varijanti. Zdrava osoba. CT nalaz kod zdrave osobe podrazumeva da ne postoje nikakvi poremećaji strukture plućnog parenhima, da su krvni sudovi uredni i da nema suženja disajnih puteva, kao i da nema uvećanih limfnih žlezda u hilusima pluća i medijastinumu Zdrava muška osoba mesec dana nakon zapaljenja pluća tokom kovida-19. Nalaz bez nekih posebnih problema iako se naziru tragovi zapaljenja. Snimak u boji je zdrava osoba, nepušač, bez ikakvih bolesti pluća u istoriji. Grip H1N1 Pokazaću samo drastične nalaze kod gripa H1N1, to je znači onaj grip koji je izazvao epidemiju Španske groznice i epidemiju 2009. godine koja još uvek nije prestala (svake godine imamo makar 15%). Nisu svi pacijenti imali ovakve nalaze, pokazujem one koji su imali tešku kliničku sliku. Kod gripa se sve odvi

Fosgen, difosgen i sumporovodonici ili SARS-CoV-2

Dakle kome verovati? Onima koji su uradili sekvencionisanje genoma, slikali mikroskopom virus, ustanovili njegove osobine, proučili bolest ili onima koji izmišljaju svakakve druge razloge samo da ne bi priznali istinu? Znam da je teško da se odluči. Zato danas o nastavku tvrdnji da se ne radi o virusu već nečemu drugom. Ovaj put fozgen, difozgen i sumporovodonici. Dodao bih tu i hloropicrin, njega se nisu setili, bar do sada. Na kraju dodao sam i ricin.Fosgen COCl2

Fosgen je gas koji je korišćen u I svetskom ratu. Ako padne na kožu izaziva opekotine. Ako se udahne izaziva reakciju odmah ali nekada i nakon 48 sati. Reakcija pluća se ogleda u vidu plućnog edema i pneumotoraxa, kao i medijastinitisa.

                                        Korean J Intern Med. 1996 Jan; 11(1): 87–92. 

Nema puno grafija pluća nakon fosgena. Na ovoj se vidi edem pluća centralno.


Da uporedimo sa klasičnim nalazom kod kovida-19. Kovid promene periferno, nastaju tokom dužeg vremenskog perioda, nema pneumotoraksa. Klinički nizak pritisak, ubrzano disanje, tahikardija, nema porasta temperature. Leukociti oko 25 (kod kovida broj pada ispod normale). Dominiraju neutrofili, ustvari bela krvna zrnca su skoro samo neutrofili do 98%. Možemo reći - ni nalik kovidu-19

Difosgen ClCO2CCl3

Nalaz nakon trovanja disfogenom je sličan kao kod fosgena. Klinički se razlikuje po tome što dolazi do bradikardije. Stvara opekotine na koži a nalaz na plućima protiče u tri faze koje sveukupno traju kratko. U prvoj fazi dolazi do naglog osećanja gušenja, edema pluća. Druga faza traje od nekoliko minuta do 48 sati. Tu dolazi do produbljivanja tegoba ili smrti pacijenta. Kašljanje penušave krvi je u trećoj fazi, kao i stradanje srca

IJOEM 2012

Promene u centralnim delovima. Jedan od mehanizama su oštećenja nastala stvaranjem HCl - hlorovodične kiseline koja razjeda pluća. Sve u svemu - nema sličnosti sa kovidom-19

Hloropicrin CCl3NO2

Karakteristično za hloropircin je da izaziva koroziju čim se udahne. Odmah, usta, grlo, jednjak, disajni putevi


Promene viđene na Rdg mogu biti "ground glass" ali su krupnije i izraženije nego kod kovida i idu od centra ka periferiji i nastaju u roku od par sati. Osnovni nalaz je takav zbog stvaranja hlorovodične kiseline koja nagriza plućni parenhim. Odmah nastaju opekotine na koži, mučnina i povraćanje. Ali prvi znak je nekontrolisano curenje suza. Znači - nema veze sa kovidom-19.

Sumporovodonici C4H8Cl2S

Poznati mustard gas ili iperit. Hajde da vidimo kakva on dejstva ima na organizam. Da krenemo od grafije.

ERJ 6 Volume 63 / 2007 


Slika A je neposredno nakon ekspozicije. Slika B je dva sata kasnije. Promene idu brzo, od centra ka periferiji, opet suprotno od kovida-19. Prva promena na telu je nekontrolisano curenje suza. Bol u očima, crvene oči, fotofobija. Slede opekotine koje mogu biti drugog stepena. Ako je na više od 25% tela onda nastupa smrt samo od kožne ekspozicije. U plućima nekroza epitela i stvaranje membrana, opstrukcija disajnih puteva. Mučnina i povraćanje nastaju odmah ali ako nastupe nakon dva dana predstavljaju loš znak.

Hipersenzitivnost, nesanica, konvulzije. Hemoragije i anemija. Zašto se neko setio iperita? Zato što zbog oštećenja sluzokože može izazvati gubitak ukusa i mirisa. Kod preživelih izaziva fibrozu pluća i astmu. 

Ricin

Trovanja ricin obično podrazumevaju oštećenja mukoze creva. Ipak moguća je i inhalacija. Na plućima se viđa edom i pleuralni izliv


Pleuralni izliv dominira slikom. Tok bolesti je veoma brz a smrt nastupa nakon 24 do 36 sati od udisanja veće količine ricina. Neposredno nakon udisanja javljaju se povišena temperatura i kašalj. Izliv u plućima počinje skoro odmah. Znači nikakve sličnosti sa kovidom-19.

Pluralitas non est ponenda sine necessitate ili Umnožavanje ne treba pretpostavljati ukoliko za to nema potrebe. Okamova oštrica. 
Imamo genom virusa, bolest koja se jasno razlikuje od svih ostalih, specifične PCR testove, antigenske, serološke. Specifičan radiološki nalaz. Evidentnu pandemiju. I pored toga pojedini uporno žele da dokažu da je bilo šta sem virusa. Čemu ta glupost? Kao što vidite ima ljudi koji mogu da razlikuju različite bolesti.
"Knowledge, like air, is vital to life. Like air, no one should be denied it."
                                      Alan Moore
Коментари

Популарни постови са овог блога

Moj Kovid-19

Lekari koji odbijaju vakcinaciju protiv Kovida-19

Šta raditi ako dođe do epidemije virusa korona (SARS-CoV-2)