Medicina za početnike - uspon medicine

Слика
Uspon medicine mnogi, opravdano, vezuju za Edinburg. Tri generacije pripadnika Monro familije držala su predavanja iz Anatomije punih 126 godina. Džon Monro, Aleksandar prvi i Aleksandar drugi, deda, otac i sin razvili su školu po ugledu na Lajpcig. Njihov uticaj na medicinu ostaje nemerljiv. U 18. veku bila su u Edinburgu i Glazgovu dve, za medicinu,  značajne osobe, prvi je bio Džon Braun koji je poznatiji kao pisac, koji je tvrdio da postoje samo dve bolesti stenija i astenija. Shodno tome i samo dva leka, stimulans i sedativ. Prepoznao ih je u alkoholu i opijumu. Njegovi vatreni sledbenici su nazivani Braunisti. Sa druge strane nalazio se Vilijam Kulen iz Glazgova (kasnije se vratio u Edinburg) i Kulenisti. Kulen zaslužuje više prostora. Radio je kao mornarički hirurg pre nego se vratio u Škotsku. Ponuđeno mu je mesto Profesora u Glazgovu a zadnjih godina života predavao je medicinu u Edinburgu.  Kulen je podelio bolesti na četiri grupe. Prva su bile pireksije, bolesti sa temperatu

Rezultati nakon 1000 urađenih CT pregleda kod kovida-19

Možda će nekome značiti. Ovde se radi o ambulantnim pacijentima i iako su neki od njih otišli na bolničko lečenje, ipak se radi o pacijentima sa lakšom kliničkom slikom.

Presek pravim na tačno hiljadu, bez biranja i odstranjivanja nekih. Baš onako kako su dolazili. Ovo nije naučni rad već blog. Služi samo obaveštavanju onih koji su zainteresovani da saznaju kakvo je stanje. Za svetski pulmološki kongres spremamo naučne radove.


Prvo, muškaraca je bilo 572, žena 428, u procentima je to M57.2% a F42.8% što malo odstupa od svetskih statistika ali kako se radi o ambulantnim pacijentima oni teži nisu došli a među njima je više muškog pola. Najmlađi pacijent je imao 18 godina, najstariji 86 godina, srednja starost pacijenata je bila 41.2 godine.


Severity score - za one koji ne znaju, opisuje koliki je provcenat zahvaćenosti svakog od 5 lobusa pojedinačno. Nula - 0 znači da nema infekcije, pet - 5 je maksimum i znači da je zahvaćeno više od 75% tog lobusa. Ukupni skor može biti od 0 do 25. U praksi oni koji su imali skor preko 15 zahtevali su bolničko lečenje.

Bolest, makar što se tiče pluća, prolazi u četiri faze:

1. Rana faza, od 0 do 4 dana u kojoj mogu da se nađu samo ground glass opacifikacije

2. Progresivna faza, od 5 do 8 dana u kojoj se pored ground glass može naći crazy paving

3. Pik faza, od 10 do 14 dana u kojoj se nalaze konsolidacije, vaskularna zadebljanja, trakaste bronhiektazije, subpleuralne fibrozne trake, izlivi, uvećane limfne žlezde, perikardni izlivi, tromboze plućnih arterija

4. Rezolucija, nakon 14 dana kada se još uvek nalaze ground glass a pored njih subpleuralna fibrozaNajniži severity score je bio 0 (2 pacijenta), najviši score je bio 22 (1 pacijent). Sa pojedinačnim scorom 5 je bilo 4 pacijenta. Sa pojedinačnim skorom 4 su bila 282 pacijenta, sa najvišljim skorom 3 je bilo 567, sa najvišim skorom 2 je bilo 118, dok sa najvišim skorom 1 je bilo 27 pacijenata.

Pacijenti sa nalazom dorzalno su dominirali sa 788, antralno, 39, dok je dorzalno i antralno bilo 121.

U prvom talasu (mart, april, maj) je bilo 65 pacijenata.

U drugom talasu (juni, juli, avgust) je bilo 143 pacijenta.

U trećem talasu (septembar, oktobar, novembar, decembar) je 792 pacijenta.

U prvom talasu su dominirali pacijenti sa izraženim drugim bolestima (karcinomi, kardiološke bolesti) i kovidom.

U drugom talasu su dominirali pacijenti od 25 do 55 godina starosti sa povećanom težinom i pritiskom.

U trećem talasu dominiraju pacijenti bez drugih bolesti i stanja, svih uzrastnih grupa.

Ovo je prva, gruba, preliminarna statistika. Ne odnosi se na velike državne sisteme koji imaju daleko više teških slučajeva. Nije čak ni geografski određeno jer sam imao pacijente iz više država (uglavnom u okruženju) i svih krajeva Srbije.
Ono što mogu reći je da je tek sada, u trećem talasu, bolest pokazala kompletnu sliku i punu snagu.
Ono što mene najviše zbunjuje i poražava je činjenica da preveliki broj lekara veruje u besmislene teorije zavera kao i to da se skoro sumanuto daju antibiotici bez ikakvog medicinskog razloga.
Besomučno verovanje u svoju sujetu, u svoje mišljenje bazirano na opsednutošću svojom ličnošću je samo hodanje po ivici provalije. Gospodo draga, da utrošite deseti deo vremena na učenje, od onog koliko utrošite na veličanje samih sebe, bolje bi bilo svima.
Medicina se zasniva na dokazima a vaš preveliki ego nije dokaz.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Lekari koji odbijaju vakcinaciju protiv Kovida-19

Kvantna Medicina - šta tu nije jasno?

Smrt od kovida-19